เหรียญหนวด ช้างสามเศียร 127 หลังเหรียญหนวด ช้างสามเศียร 127_2

เหรียญหนวด ช้างสามเศียร 127_2