เหรียญหนวด ช้างสามเศียร 127 หน้าเหรียญหนวด ช้างสามเศียร 127

เหรียญหนวด ช้างสามเศียร 127